Un projecte de suport a la dona amb malaltia mental a la Índia

Jornada 28 de Febrer de 2020

11.30 Benvinguda i presentació de la Memòria del Projecte

José Román López. Director Gerent. Hospital de la Mare de Déu de la Mercè Isabel Haro Martínez. Direcció d’Infermeria. Hospital Mare de Déu de la Mercè

11.45 La meva experiència com a cooperant

Equip de Cooperants Abril – Juny 2018

Tania Aguilar. Infermera. Hospital Mare de Déu de la Mercè.

Marga Masferrer. PAD. Centre Mare de Déu de Montserrat.

Equip de Cooperants Març – Maig 2019

Montserrat Díaz. Terapeuta Ocupacional. Centre Mare de Déu de Montserrat Natividad Marín. Serveis Generals. Centre Mare de Déu de Montserrat

Equip de Cooperants Juny – Setembre 2019

Nuria Torres. Técnica RRHH. Hospital Mare de Déu de la Mercè. Carmen Gatell. Técnica de Farmàcia. Hospital Mare de Déu de la Mercè

12.45 Cloenda

Sor Luz Divina Sánchez. Superiora local. Hospital Mare de Déu de la Mercè